ZESPÓŁ CHARYTATYWNY

Zespół charytatywny działa od 2.XII.1996 roku.

Jego opiekunem jest ks. proboszcz Piotr G. Płonka

W skład zespołu wchodzi dziesięć osób, które w swoich rejonach, po uprzednim rozpoznaniu środowiska, udzielają doraźnej pomocy osobom najbardziej potrzebującym.


Schemat dokonywania spisu potrzeb w parafii w rejonach charytatywnych, pomaga zespołowi w tym, aby każdemu z podopiecznych, w miarę możliwości, pomóc w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkie sprawy organizacyjne zespołu omawiane są na comiesięcznych zebraniach, a zgłoszenia osób potrzebujących pomocy na dyżurach charytatywnych. Dyżur taki ma na celu przeprowadzenie wywiadu z osobą zgłaszającą się o pomoc i konsultacji z księdzem opiekunem.

W zależności od sytuacji materialnej, potrzebującym udzielana jest pomoc. Wszystkie te zgłoszenia są notowane w zeszycie dyżurów charytatywnych.


Źródłem finansowania zespołu są zbiórki przeprowadzane w Białe Niedziele, jak również kolekty z I-szych Piątków miesiąca. Coroczna sprzedaż świec wigilijnych "Caritas" jest również częścią dochodu zespołu.

Pieniądze są przekazywane na zakup paczek żywnościowych dla osób chorych
i samotnych, dla rodzin wielodzietnych, lub też na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych.

Zespół charytatywny zajmuje się również organizacją spotkań Klubu Seniora w po mszy św. porannej w każdą środę.  Chętnych i dysponującym wolnym czasem, którym nie jest obojętny   los drugiego człowieka zapraszamy do współpracy - kontakt z opiekunem, ks. prob. Piotrem Płonką.
porządek nabożeństw
 _____________________
 _____________________
 
 -------- © 2007 DESIGN  BB Wszelkie prawa zastrzeżone WEBAMSTER   --------