Strona parafii Świętego Krzyża w Mysłowicach


Księża posługujący w naszej parafii:

ks. proboszcz Piotr G. Płonka,
ks. wikary Tomasz Radkowski,
ks. wikary Łukasz Iwanowski
Konto bankowe parafii:

PKO 62 1020 2528 0000 0102 0553 6042
Nauki przedślubne - informacje dostępne pod adresem narzeczenikatowicka.pl
porządek nabożeństw
  _____________________
 _____________________
 
 -------- © 2007 DESIGN  BB Wszelkie prawa zastrzeżone WEBAMSTER   --------