Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i I Komunii św.

Dziękuję wszystkim, którzy zareagowali na wcześniej pojawiające się informacje dotyczące przeprowadzenia I Komunii św. w naszej Parafii. Niektórzy z Was kierowali do mnie w związku z tym dodatkowe pytania, a ponieważ zainteresowanych odpowiedziami może być więcej, stąd pozwolę sobie posłużyć się tą właśnie formułą komunikacji, jaką stwarzają łącza internetowe.

  1. Najczęściej pojawiające się pytanie dotyczyło tego, czy we wrześniu będzie już bezpiecznie, jeśli chodzi o panującą epidemię?

    - nie mogę dać żadnej gwarancji, że we wrześniu będzie już po epidemii, tak jak nie może tego gwarantować dzisiaj nikt od Ministra Zdrowia poczynając.
  2. Skoro istnieje obawa, że we wrześniu dalej będą obowiązywać ograniczenia co do liczby osób na nabożeństwach, to czy terminy wrześniowe są jedynymi dla naszej parafii?

    - pragnę zapewnić, że wszystkie wakacyjne terminy niedzielnych Mszy św. o 10.30, czyli 05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02,08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08 rezerwuję na potrzeby przeprowadzenia uroczystości pierwszokomunijnych w tzw. małych grupach - maksymalnie dla 4 dzieci. Przy obecnie obowiązujących limitach dla kościoła Mariackiego każdemu dziecku mogłoby wtedy towarzyszyć 6 osób. Rodzice zainteresowani tą formą zgłaszają się bezpośrednio u mnie - proboszcza - przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem uroczystości. O przyjęciu dziecka na dany termin decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz przystąpienie dziecka do I spowiedzi świętej.

Pragnę także przy tej okazji poinformować, że zamówione stroje komunijne będą do odebrania w salce przy probostwie w poniedziałek 25 maja w godz.:

  • 16.00 - 17.30 dla dziewcząt
  • 17.30 - 19.00 dla chłopców

Odbioru dokonują osoby dorosłe (bez obecności dzieci) przy zachowaniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Ewentualne poprawki uzgadniane będą bezpośrednio z krawcową. W tym czasie można też będzie zakupić dodatki do strojów.

W dalszym ciągu można się ze mną komunikować telefonicznie - 519 54 64 08 lub też podczas dyżurów kancelaryjnych w poniedziałki od 8.00 do 9.00 i w czwartki od 18.00 do 19.00

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa i zdrowia dla wszystkich


Ks. Prob. Piotr G. Płonka

Mysłowice 09 maja 2020

porządek nabożeństw
_____________________
_____________________
-------- © 2007 DESIGN; BB Wszelkie prawa zastrzeżone WEBAMSTER --------