SRAŻ HONOROWA
Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca JezusowegoStraż honorowa to "Godzina Obecności przy Sercu Jezusa" czyli oddawanie hołdu, wynagradzanie za grzechy i zniewagi wyrządzone Najświętszemu
Sercu Zbawiciela.

 
"W klasztornej kaplicy Sióstr Wizytek w Paray le Monial we Francji, w roku 1675 św. Małgorzata Maria Alacoque czuwała pogrążona w pokornej modlitwie. Czuwała... wtedy właśnie Boski Mistrz odsłonił przed nią swój Bok Najświętszy włócznią szeroko otwarty i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się!... A w zamian od większości z nich doznaje tylko niewdzięczności pogardy i zapomnienia..."

      Miłość Jego zlekceważona, odepchnięta szuka schronienia w miłujących sercach stworzeń. Jezus liczy na nas!!!

      Otoczmy Go miłością wynagradzającą za grzechy całego świata, które ranią Jego Boskie Serce. BądĄmy wierni Chrystusowi. Trwajmy przed Panem, zapewniajmy Go o naszej miłości.

Historia Arcybractwa

Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego wzięła swój początek na ziemi francuskiej w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg koło Lyonu w roku 1863, ogarniając swoim zasięgiem cały świat. Do straży Honorowej należeli m. in. papieże:, Leon XIII, Pius V, Pius VI, Pius IX poczytując to sobie za wielki zaszczyt.

Bractwo Konającego Serca pana Jezusa i Matki Boskiej Bolesnej zostało założone w roku 1848 przez O. Lyonnarda TJ. Papież Pius IX wyniósł je do godności Arcybractwa w roku 1867, ustanawiając jego światowe centrum w kościele parafialnym
w Jerozolimie. Celem Arcybractwa jest:

  • czcić w szczególny sposób cierpiące i konające Serce Jezusa, będąc przy nim duchowo w Ogrodzie Oliwnym i przy Krzyżu;

  • czcić także Bolesne Serce Maryi - współcierpiące z Synem w czasie Jego Męki;

  • wypraszać łaskę dobrej śmierci dla umierających;

  • dawać chrześcijańską pociechę cierpiącym.

Arcybractwo Straży Honorowej w naszej parafii

 W każdy piątek w naszym kościele Św. Krzyża jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Członkowie Straży Honorowej oraz czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa przez godzinę uczestniczą w adoracji. Raz w miesiącu odprawiane są dwie Msze św. Jedna za żywych i druga za zmarłych czcicieli. Ofiary są dobrowolne. Udział członków Straży Honorowej w życiu parafii jest od lat widoczny. Warto pogłębiać swoją wiarę i rozwijać płomień miłości do Bożego Serca.

Arcybractwo w naszej parafii powstało 19 czerwca 1981 roku – a więc w rok po erygowaniu parafii. Ale niestety czas płynie, ludzie starsi już odchodzą, a potrzeba nowych. Należy pamiętać, aby być z Chrystusem. Aby On w godzinie zwycięstwa nie był osamotniony. Bardzo ważne jest oddawanie publicznej czci za dzieło miłości.

Arcybractwo Straży Honorowej zaprasza na spotkania w poniedziałki po pierwszym piątku miesiąca o godz. 18.00 do salki przy probostwie. ZAPRASZAMY!

Wszystkie Arcybractwa otrzymały apostolskie błogosławieństwo.

To wielki zaszczyt dla wiernych tej parafii, którzy od 600 lat przychodzą oddawać cześć Jezusowi.

C. Muller.

GODZINY MĘKI PANSKIEJ

1- przed trybunałem Annasza
2- zaparcie się Piotra
3-5- ciemnica
6- przesłuchanie u Piłata
7- Pan Jezus u Heroda
8- biczowanie
9- cierniem ukoronowanie
10- porównanie z Barabaszem
11- Pan Jezus bierze krzyż
12- Pan Jezus przybity do krzyża
13- dobry łotr
14- Pan Jezus daje nam swą matkę
15- Pan Jezus umiera na krzyżu
16- rana serca (przebicie boku)
17- Pan Jezus w ramionach Marii
18- Pan Jezus w grobie
19- umywanie nóg
20- ostatnia wieczerza
21- mowa pożegnalna
22- modlitwa w ogrójcu
23- krwawy pot
24- pocałunek Judasza


Obraz to godło- symbol Arcybractwa. 
W Paryżu jest bazylika, w której zegar wyznacza godziny, w której każdy członek Arcybractwa zobowiązuje się przy wstąpieniu do Straży poświęcać godzinę Sercu Jezusowemu. Każdy chce włączyć swe serce w tej jednej godzinie do Serca Jezusa i swe myśli zwrócić do Niego. Obraz ma przypominać wiernym, o istnieniu Arcybractwa i kultu Serca Jezusowego. Serce Pana Jezusa to cud zbawienia otwarty na krzyżu i z niego wybucha płomień miłości. Ten płomień jest otoczony wokoło przez całą dobę - przez naszą modlitwę.

porządek nabożeństw
 _____________________
 _____________________
 
 -------- © 2007 DESIGN  BB Wszelkie prawa zastrzeżone WEBAMSTER   --------